Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon ) odeljak V koji reguliše pitanja ZAŠTITE POTROŠAČA U OSTVARIVANJU PRAVA IZ UGOVORA NA DALJINU I UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJU IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji može preuzeti OVDE.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač može da izjavi reklamaciju zbog pogrešno obračunate cene ili nedostataka na robi.

Za pogrešno isporučene ili oštećene proizvode zamena se vrši bez dodatnih troškova.

Za pogrešno poručene proizvode zamena ili povraćaj se vrši na teret kupca.

Za proizvode koji su podložni otvaranju od strane kupca pravo na odustanak od ugovora nije moguće.

Za električne uređaje iz naše ponude važe zakonom propisani uslovi garancije.